Visa Ấn Độ

Việc xin visa Ấn Độ có chút khác biệt so với các loại visa khác. Trong khi những loại visa khác bạn muốn xin, đơn xin visa đều điền bằng tay, nhưng visa thị thực Ấn Độ lại bắt buộc điền đơn xin trực tuyến bao gồm 03 trang khác nhau, nếu bạn không điền […]

Xem thêm